De aktive pumpelag

På undersiderne er der lavet en kort beskrivelse af potentialet for naturgenopretning i alle de aktive pumpelag langs Randers Fjord.