Genskabelsen af Randers Fjord - Danmarks største strandengsprojekt

Randers Fjord er i særklasse den danske fjord, der er mest påvirket af landvindingsprojekter. Fjorden er låst fast af diger og pumpelag langs hele kysten på syd- og nordsiden.

Da Hedeselskabet og andre aktører inddæmmede og opdyrkede alle væsentlige strandenge ved Randers Fjord og engene ovenfor Randers, blev den første skovl sat i jorden i 1918. De sidste projekter var gennemført i slutningen af 1960'erne. Det tog altså næsten præcis 50 år. Det første naturgenopretningsprojekt i et af pumpelagene langs Gudenåen og Randers Fjord (Vorup Enges Landvindingslag) blev sat i gang i 2003. 

På denne side gennemgås alle de potentielle naturgenopretningsprojekter langs fjorden. Håbet er at inspirere til, at så mange af projekterne som muligt med tiden gennemføres. Hvis der er mange nok, der støtter op, er det ikke umuligt at lave en "omvendt Hedeselskabet" - og inden der er gået 50 år fra 2003 kan vi have genskabt Randers Fjord som det unikke naturområde den engang var - floddeltaet, vadefladerne, kystlagunerne og saltpanderne og loerne på de udstrakte strandenge.