Genskabelsen af Randers Fjord - Danmarks største strandengsprojekt

Randers Fjord er i særklasse den danske fjord, der er mest påvirket af landvindingsprojekter. Fjorden er låst fast af diger og pumpelag langs hele kysten på syd- og nordsiden.

På denne side gennemgås alle de potentielle naturgenopretningsprojekter langs fjorden. Håbet er at inspirere til, at så mange af projekterne som muligt med tiden gennemføres.

På den måde kan Randers Fjord genskabes som det unikke naturområde den engang var.